Project Description

Sérum Matriciel Visage (Serum Matriciel za lice):

Namenjen za opuštenu kožu izmenjene strukture i kožu kojoj nedostaje to – nus; popunjava crte lica i poboljšava elasti čnost kutanog tkiva. Znaci starenja su vidno ublaženi odmah nakon nano – šenja i dugotrajno.